Rüyada Görülen Renkler Nasıl Yorumlanmalı?

Burada gördüğünüz rengin rüyada ne kadar yer kapladığı çok önemli. Uyandınız ve hafızanızda ilk yer alan renk ise bu rengin ne anlama geldiğini yorumlamak çok önemli. Fakat rüyanın içinde küçük bir ayrıntı ise pekte önemli değil. Genelde istiare rüyalarında renk çok önemlidir. Hatta tek önemli olan şeydir. Kırmızı, siyah ve sarı olumsuz (hayırsız) diye yorumlanırken, yeşil, mavi, beyaz olumlu (hayırlı) diye yorumlanır.

Varlıkları meydana getiren asli unsurların uyumuna delalet eder. Birbirine uyumlu renkler yaratılışın amacına uygun hareket etmeye, insanlarla hoş geçinmeye; zıt renkler uyumsuz ve heterojen insan ve görüşlere, iyi ile kötüyü birbirine karıştırmaya; Beyaz renk dürüst karaktere ve huy güzelliğine, yeşil renk ahlak ve din güzelliğine, bu iki renk hayır ve müjdeye, siyah renk kalp katılığı ve yanlış düşünceye yahut mal ve dünyalığa, kırmızı renk şiddet ve şerre, bayrak kırmızısı şeref ve başarıya, sarı renk hastalık ve ümitsizliğe, beklenen işin olmayacağına, kahverengi ve tonları ağırbaşlılığa ve iş ve durumdaki oturmuşluğa, mavi ve tonları ümit edilen şeylere, mor renk kedere, pembe mutluluğa, Pastel renkler ve diğerleri bulundukları yer ve konumun durumuna göre güzellik ve noksanlıklara, toprak rengi mütevazı insana ve rızka, buğday rengi nesiller ve insanlar arasındaki ihtilaflara delalet eder.

Her rengin bir anlamı vardır. Görülen renk temiz ve güzelse anlamı da o kadar iyiye yorulur.

Beyaz renk ferahlık ve mutluluğa, sâri renk hastalığa, mavi renk ümide, yeşil renk dinin kuvvetine, kırmızı renk aska ve sevdaya, pembe renk genç kızıllığa ve ümide, mor renk şüpheye, siyah renk mutsuzluğa, kahverengi uzun yolculuğa işarettir. Renklerle görülecek Rüya, rüyanın sekline ve rengine göre bu Maddelere dayanılarak yorumlanır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.