Uzlaştırma Raporu ve Düzenlenen Belgeler

Uzlaştırma nedir?  Uzlaştırma kısaca taraflar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir. Taraflar uzlaştırma kapsamına girmiş bir suç neticesinde şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253, 254 ve 255 inci maddelerinde düzenlenmiş uzlaştırmanın uygulama alanını belirlemiştir. Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini tarif etmektedir.  Uzlaştırmacı ise Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişiyi ifade etmektedir. (Uzlaştırmacı Abdullah Yayla)

Uzlaştırmacılara uzlaştırma sürecinde gereken belgeler

1-Uzlaşma Teklif Formu (EK-4)

2-Uzlaştırma Davet Mektubu

3-Uzlaştırma Teklifinin Reddi Üst Yazı

4-Segbis Görüşme Talep

5-İstinabe Mektubu Talimat

6-Tebligat Listesi

7-Tebligat Zarf

8-Ek-3-Uzlaştirma-Raporu

9-Uzlastirma Ek Süre Talep Dilekcesi (1)

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.